Szervezeti működés


Belépési feltételek az MSZÚOSZ tagszervezetei közé.

Az MSZÚOSZ Elnökségének az egyesületi tagfelvételhez, a következő dokumentumokat kell benyujtani (Cím: 1027. Vitéz utca 5-7 I/ emelet 2.)

 1. Tagfelvételi kérelem kitöltése - sablon
 2. A jelentkező egyesület/szakosztály, bejegyzett, hatályos bírósági végzése.
 3. Az egyesület/szakosztály elfogadott alapszabálya. ( fénymásolat, lepecsételve, aláírva)
 4. Belépési kérelem, amelyben nyilatkoznak, hogy efogadják az MSZÚOSZ alapszabályát (honlapon olvasható, letölthető)
 5. Tagsági díj (évi 10.000 Ft) és a regisztrációs díj (versenyzőnként, évi 1000 Ft) átutalása az MSZÚOSZ  számlájára (Budapest Bank szsz: 10101281-59841000-01000008)

Kérelmet a soron következő Elnökségi ülésen bíráljuk el!

Regisztrált szenior úszó versenyzők nyilvántartása

A nyilvántartás az éves regisztrálási időszakok alapján frissül. LINK

 

A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének Elnöksége 2010. évtől kezdődően az alábbi Elnökségi határozatokat hozta:

2013. évi Elnökségi határozatok:

 • 1/2013 EH: A Bohóchal Egyesületet felvettük a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségébe

2012. évi Elnökségi határozatok:

 • 1/2012 EH: Győri Zabolátlan S.E.-t az MSZÚOSZ felvette tagjai közé.
 • 2/2012 EH: Egri Városi Úszóklub-ot az MSZÚOSZ felvette tagjai közé.
 • 3/2012 EH: Elnökség javasolja a Közgyűlésnek, hogy az új székhely: Budapest. 1027 Vitéz utca 5-7 I. emelet 2. Dr. Nagy Norbert ügyvédi iroda címe legyen.
 • 4/2012 EH :  A világbajnokokat az O.B. utáni vacsoránál az MSZÚOSZ megvendégeli: Kiss Ágnes, Fábián Béla, Bánki-Horváth Béla, Csikány József, Csaba Gábor, Kovács Miklós, Ács Jenő, Balla Mária, Molnár Rita.
 • 5/2012 EH: Az MSZÚOSZ az általa jóváhagyott hazai  versenyeken, jól látható helyen, a rendezvény teljes idejére, a cég nevével ellátott molinót kihelyez:( DIMENZIO)
 • 6/2012 EH :Az MSZÚOSZ három bajnokságát készpénzzel támogatja. Támogatottal szerződést köt, mely után kerül átutalásra a támogatott összeg, melyről a versenyt követő 2 héten belül kell, szabályosan, számlákkal bizonyíthatóan elszámolni. A támogatási összeget a szerződésben meghatározott (rendezési költségekre ) célokra használhatja fel.
 • 7/2012 EH : A szövetség írásban jelezze a 2012 decemberi százhalombattai verseny rendezésével kapcsolatos kifogásait.
 • 8/2012 EH :  A 3 O.B.-t 200-200 ezer forinttal támogatjuk, azzal a kikötéssel, hogy a szponzori szerződésben vállalt szövetségi kötelezettséget teljesítse. Nevezési díj: 600 Ft , váltó 1200 Ft.
 • 9/2012 EH : Pécsi Vital Yacca Szenior Úszó Klub – ot az MSZÚOSZ  felvette tagjai közé.

2012. évi Közgyűlési határozatok:

2012.02.08. Budaörs

 • 1.    A közgyűlés határozatot fogadott el arról, hogy magán személyek és gazdasági társulások is rendezhessenek szenior úszóversenyt. Egy ellenszavazat, két (2) tartózkodás és kilenc (9) igen szavazattal elfogadta a közgyűlés.
 • 2.    A közgyűlés egyhangúlag elfogadta szenior úszók versenyszabályzatát.
 • 3.    A közgyűlés egyhangúlag megszavazta az elnökség azon kérését, hogy 150 ezer forint összeget szeretne felhasználni, amit azoknak adnának verseny támogatásként, akik plusz tevékenységet végeztek, az összeg felhasználásának utólagos közzétételével.

2012.04.14 Kecskemét

 • 4.    A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az Elnökség beszámolóját a 2011-es év munkájáról.
 • 5.    A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a felügyelő bizottság beszámolóját az MszÚOSz költségvetéséről.
 • 6.    A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az MszUOSz 2012 mérlegét, eredmény kimutatását, számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
 • 7.    A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az MszUOSz 2012-es költségvetési tervezetét és 2012. évi programtervezetét

2012.08.25 Gyula

 • 8.    A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az alapszabály módosítását a székhely változás miatt. Új székhely: Dr. Nagy Norbert ügyvédi iroda, 1027 Budapest, Vitéz utca 5-7 I/2.
 • 9.    A közgyűlés szavazott a 2013-as gyulai OB időpontjáról, a torinói szenior olimpia időpontja miatt. A jelenlevők közül 7 igen, 5 nem és 4 tartózkodással a torinói olimpia előtti hétvégét javasolták.

2011. évi Elnökségi határozatok:

 • 1/2011.sz. EH: MSZÚOSZ elnöksége felvette tagjai közé:
  • a, Muréna  Szeged Úszó- és Búvárklubot , nyilvántartási szám: 32
  • b, Széchy Tamás Sportiskola Sopron-t, nyilvántartási szám: 33
 • 2/2011.sz. EH: Az MSZÚOSZ elnöksége felkérte Csaba Lászlót, hogy a 2013-as EB pályázatával kapcsolatos ügyeket intézze.
 • 3/2011.sz. EH: MSZÚOSZ elnöksége felvette tagjai közé:
  • a, Magic Boys Kézilabda-, Úszó- és Búvárklubot, nyilvántartási szám: 34
  • b, Algyői Úszó Közhasznú Egyesület-et, nyilvántartási szám: 35
 • 4/2011.sz. EH: A következő közgyűlést  június 25.-én 11-órakor a Kondorosi úti uszoda Tornacsarnokában tartjuk.
 • 5/2011.sz. EH: Az Eger Városi Úszó Klub felvételével kapcsolatban. Hiánypótlásra szólítjuk fel, az eredeti dokumentumok bekérésével együtt a kérvényezőt.
 • 6/2011 EH/1. A Miskolc Szenior, jelezte csatlakozási szándékát az MSZÚOSZ-hez, ezért felszólító levelet kapnak, hogy a jogállásukat a csatlakozáshoz. Hi: 2011. 09. 05.
 • 6/2011 EH/2. Lator Úszó és Vízisport Egyesület felszólítást kap levélben, hogy a 2011-es regisztrációs díjat rendezzék.
 • 6/2011 EH/3. A Temperó tagsága megszűnt, az egyesület tagjai átléptek a Sprint Fortuna Egyesületbe.
 • 6/2011 EH/4. A Triatúra Szabadidő Egyesület megszűnt ezért az MSZÚOSZ tagok közül törlésre kerül.
 • 6/2011 EH/5. Tagsága megszűnik a következő egyesületeknek:
  • Lehetőség SE Eger (07-es kód)
  • Szenior Alba Sport Egyesület (09-es kód)
  • Magyar Marathon (18-as kód)
  • OSC (21-es kód)
  • Szegedi Szenior (26-os kód)
 • 6/2011 EH/6. 2012.01.01-től egyéni regisztráció NINCS. Regisztrálni csak egyesületi tagként lehet.
 • 6/2011 EH/7. Egyéni versenyző 2012-től emelt nevezési díjért indulhat. A verseny rendező az emelt nevezési díj szedésétől eltekinthet.
 • 6/2011 EH/8. A regisztrációs díj befizetése két időszakban lehetséges. Minden év december 1-31 között a következő évre, vagy május 1-31 között.
 • 6/2011 EH/9. Az egyesületi tagdíj befizetése minden év január 10-ig történik.
 • 6/2011 EH/10. Új belépő egyesületek esetén a tagdíj befizetése a felvétel után legkésőbb 30 naptári nappal meg kell történjen.
 • 6/2011 EH/11. Az FRC Bokros Egyesület tagsági kérelmét elutasítjuk.
 • 7/2011 EH Együttműködési megállapodást kell kötni  mindkét (Budaörsi, Kecskeméti) szervezővel a verseny rendezésére.
 • 8/2011 EH A 99-es előjelű kód az egyéni versenyzők megjelölésére szolgál.
 • 9/2011 EH Gulyás Péter Szentesen elért eredménye nem kerül fel a csúcslistára.
 • 10/2011 EH Csúcshitelesítés a versenyt követő 30 napon belül történhet, egyénileg a csapatvezető által a szabályoknak megfelelően , az MSZÚOSZ-nek írásban megküldött csúcshitelesítő jegyzőkönyv beadásával.
 • 11/2011 EH Egy szenior versenyző csak egy egyesületnek lehet tagja, egy tagsági igazolvánnyal rendelkezhet.
 • 12/2011 EH A Schmidt és Simon könyvelő és könyvvizsgáló Kft-t bízzuk meg a könyvelésre.
 • 13/2011 EH Az elnökség egyhangúan elfogadta, hogy a MÚSZ  Versenyrendező programját, melyet ingyenes használatra kaptunk, átvesszük  és felhatalmazza Csaba Lászlót és Dr. Nagy Norbertet, hogy a megállapodást aláírja.
 • 14/2011 EH Dombóvár (14) és Széchy SE (19) tagsági viszonya megszűnik.
 • 15/2011 EH A regisztrációs díj és a tagsági díj 2011.12.01. és 2012.01.15. között fizethető. Az adatszolgáltatási listát Pólyáné Téli Éva e-mailben, vagy levélben is küldje meg az egyesületek vezetőinek.

2011. évi Közgyűlési határozatok:

A 2011.06.25-én megtartott Közgyűlésen az alábbi határozatokat fogadták el a tagszervezetek:

 • 1/2011 sz. KH: A közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadja az MSZUOSZ 2010-es évre vonatkozó számviteli beszámolóját.
 • 2/2011 sz. KH:  A közgyűlés egyhangúan elfogadja az MSZUOSZ közhasznúsági jelentését a jegyzőkönyvben foglalt kiegészítésekkel, módosításokkal és javaslatokkal a Felügyelő Bizottság javaslatai szerint.
 • 3/2011 sz. KH: A közgyűlés az elnökség 2011-es terveit tudomásul veszi.
 • 4/2011 sz. KH: Az MSZÚOSZ új székhelye Nyéki Imre Uszoda 1116. Budapest Kondorosi út 14.
 • 5/2011 sz. KH: A közgyűlés elfogadta az írásban benyújtott javaslatot, hogy a közgyűlés határozatlan képtelensége esetén a "Megismételt közgyűlés megtartásának időpontját a határozatlan közgyűlés időpontjától számított 1 óra múlva változatlan napirendi pontokkal, kell megtartani."

2010. évi Elnökségi határozatok:

 • 1/2010.sz. EH: Az MSZÚOSZ székhelye a 2011-es közgyűlés időpontjáig a gyulai székhely marad, levelezési cím: Nyéki Imre uszoda, 1116 Budapest, Kondorosi út 14.
 • 2/2010.sz. EH: A Szövetség új email címe: szenioruszasatgmail [dot] com
 • 3/2010.sz. EH: Az elkészített SZMSZ-t az elnökség elfogadja, így a közgyűlés elé terjeszti.
 • 4/2010.sz. EH: Az elnökség megbízza Pólyáné Téli Évát a nyilvántartás, Molnár Gergelyt a csúcslista, Miklós Attilát a ranglista vezetésével.
 • 5/2010.sz. EH. Gergely Ildikót bízza meg az elnökség a pályázatok kezelésére.
 • 6/2010.sz. EH. A MSZÚOSZ elnöksége, felvette tagjai közé:
  • a, Lator Úszó- és Vízisport Egyesületet , nyilvántartási szám: 27
  • b, BÁCSVÍZ-Kecskeméti Vízmű Sport Clubot, nyilvántartási szám: 31