Közgyűlési meghívó - 2013.


2013.05.07
A MSZÚOSZ Elnöksége tájékoztatja a Tagszervezeteit a 2013. április 12-én megkezdett és felfüggesztett évi rendes közgyűlését 2013. május 11-én, szombaton 12.00 órakor folytatja.

Helyszín: Szentes Uszoda

Napirendi pontok:

  1. A Felügyelő Bizottság beszámolója
  2. Az elnökség javaslata a 2012. évi beszámoló elfogadására
  3. A 2012. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
  4. Tájékoztató a pályázatok állásáról
  5. Egyebek

A jelenlegi alapszabályunk kimondja: 14.§ (3) bek. "A sportszövetség tagjainak a közgyűlés megkezdéséig írásban kell bejelenteniük az Elnökségnek azt a személyt, aki őket képviseli és a szavazati jogot gyakorolja."

A közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban mindenképpen határozatképes, mivel nem új közgyűlésről, hanem a megkezdett közgyűlés folytatásáról van szó. Az eredetileg leadott meghatalmazások itt is érvényesek.

Tekintettel a közgyűlés napirendjének fontosságára kérjük a t. Tagszervezeteket hogy észrevételeiket, javaslataikat lehetőleg írásban és a közgyűlést megelőzően küldjék meg a központi e-mail címre.

Budapest, 2013. május 6.

Üdvözlettel:
Csaba László
elnök