Közgyűlési meghívó


2013.10.11
A MSZÚOSZ Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja Tagszervezeteit a 2013. november 15-én, pénteken, 17.30 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésére.

Helyszín: 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 1. - Gyarmati Dezső Sportuszoda 

Napirendi pontok:

1.    Az MSZÚOSZ Átigazolási Szabályzatának elfogadása. (Csaba László)
2.    Az MSZÚOSZ 2014. évi versenynaptárának véglegesítése, elfogadása. (Miklós Attila)
3.    Az Országos Bajnokságok lebonyolítási rendjének megvitatása, tagszervezetek véleményének megismerése, az elnökség ezirányú döntésének előkészítése.
4.    Beszámoló a 2013. évi Szenior Európa-bajnokságról. (Csaba László)
5.    Egyebek
a) Az MSZÚOSZ hivatalos logo-jára vonatkozó jogi védettség előkészítése, további felhasználási lehetőségek ismertetése. (Dr. Nagy Norbert)

A jelenlegi alapszabályunk kimondja: 14.§ (3) bek. "A sportszövetség tagjainak a közgyűlés megkezdéséig írásban kell bejelenteniük az Elnökségnek azt a személyt, aki őket képviseli és a szavazati jogot gyakorolja."

Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést az Alapszabály 15.§ (2) bek. értelmében az eredeti napirendi pontokkal 18.30 órakor tartjuk meg.

Tekintettel a közgyűlés napirendjének fontosságára kérjük a t. Tagszervezeteket hogy észrevételeiket, javaslataikat lehetőleg írásban és a közgyűlést megelőzően küldjék meg a központi e-mail címre. Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó teljes anyag a www.mszuosz.hu oldalon 2013. október 15. napjától megtalálható.

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel a tagszervezetük megjelenésére feltétlenül számítunk. meghatalmazottak esetén kérjük a szabályszerű, írásbeli meghatalmazást a közgyűlés megkezdéséig átadni.

Budapest, 2013. október 11.

Üdvözlettel:
Csaba László
elnök