Adatszolgáltatási kötelezettség 2014.


2014.01.04
Kötelező statisztikai adatszolgáltatás egyesületeknek, szövetségeknek! 2014.01.15-ig a vonatkozó jogszabály értelmében adatszolgáltatás terheli az egyesületeket, illetve a szövetséget. Annak érdekében, hogy a szövetség teljesíteni tudja a kötelezettségét szükség van az egyesületi adatokra.

Ezúton kérjük tagszervezeteinket, hogy mielőbb küldjék meg a korábban kért formalapon az adatokat Pólyáné Téli Éva részére.

A regisztrációs listákat is kérjük minél hamarabb (Emlékeztetőül: a regisztrálási időszak 1-31. között van. Akik nem regisztrálnak, egyes versenyeken csak emelt nevezési díjjal állhatnak rajthoz.) Az alábbi információt segítségképpen küldjük:

Kötelező statisztikai adatszolgáltatás egyesületeknek

166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a sportszervezeteknek, a versenyrendszert működtető sportszövetségeknek (a továbbiakban: sportszövetség), a sportköztestületeknek, a sportközalapítványoknak, a helyi önkormányzatoknak, a sportlétesítmények tulajdonosainak (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatók), valamint a Nemzeti Sporthivatalnak (a továbbiakban: NSH) az állami sportinformációs rendszerrel (a továbbiakban: ÁSR) kapcsolatos feladataira terjed ki.

4. § (1) A sportszervezet köteles az 1. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az NSH, a 4. számú melléklet szerinti adatszolgáltató lapokat a sportszövetség részére megküldeni 1.sz adatlapot-kitöltve, aláírva, scennelve:asratnsh [dot] hu 4. sz adatlapot, kitöltve:

(4) A sportszövetség köteles az 5. számú melléklet szerinti adattartalmú adatszolgáltató lapot az NSH részére megküldeni

5. § (4) A sportszövetségnek az NSH felé történő adatszolgáltatási kötelezettségét minden év január 15-éig kell teljesíteni. asratnsh [dot] hu

Üdvözlettel Pólyáné Téli Éva