Közgyűlési meghívó


2018.11.06
Tisztelt Tagszervezetek! Kedves Sporttársak! A MSZUOSZ Elnöksége szeretettel és tisztelettel meghívja Tagszervezeteit a 2018. december 08-án, szombaton, 10:30 órakor a versenynap előtt kezdődő közgyűlésére.

Helyszín1083 Budapest, Diószegi Sámuel utca 27. (volt Orczy kert)

Az uszoda honlapja: https://sportosegyetem.uni-nke.hu/letesitmenyek/uszoda

Napirendi pontok:

  1. Az MSZUOSZ székhelyének változása miatt szükséges Alapszabály módosítás.

  2. Tájékoztató az egyesületek által az MSZUOSZ felé benyújtott pályázatokról.

  3. Egyebek.

A jelenlegi alapszabályunk kimondja: "A sportszövetség tagjainak a közgyűlés megkezdéséig írásban kell bejelenteniük az Elnökségnek azt a személyt, aki őket képviseli és a szavazati jogot gyakorolja." 

Amennyiben a közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlést az Alapszabály 15.§ (2) bek., értelmében az eredeti napirendi pontokkal 11:30 órakor tartjuk meg.

A tagszervezetük megjelenésére feltétlenül számítunk. Meghatalmazottak esetén kérjük a szabályszerű, írásbeli meghatalmazást a közgyűlés megkezdéséig átadni. 

Budapest, 2018. november 05.

Üdvözlettel:

Dr. Nagy Norbert 
elnök