A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége elnökségének tájékoztatója az elrendelt járványügyi korlátozások, szenior úszókat érintő intézkedései kapcsán


2020.11.13
A2020.11.11-én szerdán érvénybe lépett korlátozások kapcsán a rendelkezések sportolásra vonatkozó részei a szenior úszókat is érinti. Az MSZUOSZ elnöksége felvette a kapcsolatot az EMMI-vel a sportolói státusz tisztázására.

Az MSZUOSZ elnöke a következő levelet írta az EMMI sportért felelős államtitkárának.

Tisztelt Államtitkár Asszony!

A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége mintegy 60 tag egyesülettel és kb. 1100 (1089) versenyzővel rendelkező országos működéssel rendelkező társadalmi szervezet, megnevezésében sportszövetség. A szenior úszók az elmúlt években, de mondhatom, évtizedekben is, számos LEN és FINA rendezésű nemzetközi versenyen, így világbajnokságon is képviselték Magyarországot. Ezen versenyek során több tucat aranyérmet, dobogós helyezést és világ, valamint Európa csúcsot értek el, öregbítve ezzel Magyarország sportban már eddig elért hírnevét. A magyar szenior úszók eredményeit az ország is elismerte, amikor az EMMI nevében Államtitkár Asszony 2016-ban és 2017-ben is külön, névre szóló elismerő és gratuláló oklevelet küldött a londoni Európa Bajnokságon és a budapesti Európa Bajnokságon eredményesen szereplő sportolóink részére.

Sajnálatos módon a 2020-as évben a szenior úszósportot is súlyosan érintette a Covid19 járvány, melynek hatásai már idén tavasszal is jelentős korlátozásokra kényszerítették a Kormányt, illetve a szenior úszók is kénytelenek voltak tavasszal a felkészülésüket félbeszakítani, valamint tudomásul venni azt a tényt is, hogy több más nemzetközi versenyhez hasonlóan, az idénre tervezett nemzetközi események elmaradtak. A Covid19 járvány második hulláma idén ősszel újult erővel robbant be mindannyiunk hétköznapjaiba és alakította át gyökeresen az életünket. A mai napon hatályba lépett 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet többek között megtiltotta általános jelleggel az uszodák látogatását. Ez alól a jogszabály 12. § (4) bek. a versenyszerű látogatás esetében enged kivételt. A rendelet hatályba lépését követően az ország uszodái, követve a rendelet utasításait, bezárta kapuit, és kizárólag a versenyzők számára előírt edzések látogatását tették lehetővé. Az MSZÚOSZ elnökeként a mai napon szinte valamennyi tagegyesület képviselőjétől azt a jelzést kaptam, hogy a szenior úszóversenyzőket a rendeletre hivatkozva nem engedik be az uszodákba, részükre az uszodák látogatása nem biztosított. Ez a jelzés vonatkozik Budapestre és a vidéki városok uszodáira is.

A szenior úszók ugyan nem indulnak az elit versenyzők számára kiírt világbajnokságon vagy olimpián, de tagjaink között számos, korábbi élsportolóként világbajnoki címet, olimpiai bajnokságot vagy olimpiai érmet elérő versenyző található, akik a mai napig is napi rendszerességgel járnak uszodába, a legnagyobb elhivatottsággal végzik edzéseiket, és készülnek a versenyekre, amennyiben azok megtartásra kerülnek. A vészhelyzet miatt hatályba lépett és fent hivatkozott Kormányrendelet előbb említett és a szenior versenyzőket az uszodalátogatásból kizáró értelmezése, súlyosan és méltánytalanul érinti hátrányosan ezen versenyzőket. Megítélésem szerint a szenior versenyzők a jogszabályi előírások szerint is versenysportolóknak tekintendők, ugyanis saját szövetségükkel, saját versenyrendezéssel, tagnyilvántartással és a tagokra vonatkozó versenyzési engedéllyel rendelkeznek. Ezt igazolja az is, hogy minden évben az adott világverseny nevezése kapcsán, az MSZÚOSZ igazolja a MÚSZ felé a nevezők szövetségi tagságát, nevezési jogosultságát és a MÚSZ ezen igazolás alapján erősíti meg a LEN vagy a FINA felé az adott világversenyre nevező versenyző nevezését.

Mindezek alapján tisztelettel kérem Államtitkár Asszonyt arra, hogy a járványhelyzet miatt mai napon hatályba lépett Kormányrendelet 12. § (4) bek-ben megjelölt kivételek között a szenior versenyzők is legyenek versenyzőnek tekinthetők, és erre vonatkozóan a megfelelő értelmezés vagy iránymutatás vagy tájékoztatás formájában segítsen abban, hogy tagegyesületeink versenyzői továbbra is végezhessék napi edzésüket.

Segítségében bízva és azt megköszönve kívánok eddig és elkövetkező munkájához sok sikert, erőt és egészséget.

Budapest, 2020. november 11.

Tisztelettel:

dr. Nagy Norbert

A levelünkre a következő választ kaptuk a csütörtöki nap folyamán:

Tisztelt Elnök Úr!

A szenior úszók edzéseinek folytatásával kapcsolatos megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján 2020. november 11-től nem látogathatóak az uszodák. E tilalom alól egyetlen kivétel van, a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) szerint versenyszerűen sportoló személyek számára tartott edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel. Az uszodákban – és a Korm. rendelet szerinti más, sporttevékenység végzésére szolgáló helyszíneken – történő tartózkodás tehát kizárólag a versenyszerű sportoló felkészülése és versenyzése érdekében megengedett [amely feltételezi a sportoló mellett a sporttevékenység végzéséhez feltétlenül szükséges személy (edző) és a sportrendezvény lebonyolításához szükséges szakmai és technikai személyzet jelenlétét is.]

Az Stv. 1. § (3) bekezdése szerint versenyszerűen sportoló (versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A versenyző vagy amatőr vagy hivatásos sportoló. A versenyszerűen sportolók körébe tehát kizárólag a versenyengedéllyel rendelkező sportolók tartoznak, így azon sportolók, akik tagsági vagy szerződéses jogviszonyban állnak ugyan a sportszervezettel vagy sportszövetséggel, tehát igazolt sportolók, ugyanakkor versenyengedéllyel nem rendelkeznek, jelen rendelkezések szempontjából szabadidős sportolónak minősülnek és őket a versenyszerűen sportolókra vonatkozó korlátozás alóli kivételes szabályok adta lehetőségek nem illetik meg.

A fentiek alapján az uszoda nem fogadhat szabadidős céllal sportolót. Szabadidős sportolónak (valamint az Stv. által nem definiált tömegsportban résztvevőnek) minősül minden olyan sportoló is, aki nem a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, versenyrendszerben való részvétel érdekében, ebből a célból, igazolt sportolóként folytat edzéseket, vagyis versenyengedéllyel nem rendelkezik.

A versenyszerű sportolókra és edzőikre nem vonatkozik az este 8 óra és reggel 5 óra közötti kijárási tilalom, de csak arra az időtartamra, amely az e tevékenységük gyakorlásához vagy az azzal összefüggő közlekedéshez szükséges [Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés b)-d) pont].

A sportszervezet részéről a vele szerződéses vagy tagsági jogviszonyban álló versenyszerű, azaz versenyengedéllyel rendelkező sportolók, valamint a sportszakemberek részére a Kormány honlapján közzétételre kerülő minta szerinti igazolás kiadása szükséges. Mind a versenyszerűen sportoló amatőr, mind pedig a hivatásos sportoló jogosult az igazolásra.

Az edzésen, sportrendezvényen való részvétel, oda való eljutás és onnan való távozás jogszerűségének igazolásához a sportolónak magánál kell tartania személyazonosságát, lakcímét, tartózkodási helyét igazoló dokumentumot, igazolványát, és versenyszerű sportolói jogállását igazoló okiratot.

Tájékoztatom, hogy a Sportért Felelős Államtitkárságnak nincs lehetősége a Korm. rendeletben foglaltaktól eltérést engedélyezni.

Üdvözlettel,

Dr. Szabó Tünde

 

Az MSZUOSZ elnöksége kéri a sporttársakat a fentiek tudomásulvételére, a járványügyi központi és helyi intézkedések következetes betartásával segítsék a védekezést a továbbiakban is.

MSZUOSZ elnöksége