Előzetes tájékoztatás a szenior úszók versenyengedélyének bevezetéséről


2021.02.21
A Magyar Szenior Úszók Országos Szövetsége (továbbiakban MSZÚOSZ) az elnökség döntésének értelmében bevezeti a sportról szóló 2004. évi I. törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő, versenyrendszerben vagy versenyeken való részvételre jogosító amatőr sportolói igazolványt (a továbbiakban: versenyengedélyt). A versenyengedély kérő rendszer hamarosan elindul.

A versenyengedély kiadására és visszavonására vonatkozó részletes szabályokat az MSZÚOSZ szabályzatban rögzítette, amely az alábbi helyen érhető el LINK

A versenyengedély minimálisan tartalmazza:

 • a versenyző képmását, nevét, születési helyét és idejét,
 • a versenyrendszer megnevezését,
 • a versenyengedély hatálya alá tartozó sportág megnevezését,
 • a versenyengedély érvényességi idejét,
 • a versenyengedély nyilvántartási számát,
 • a versenyengedély kiállításának dátumát.

A versenyengedély csak a sportegészségügyi ellenőrzés adatait tartalmazó dokumentummal (sportorvosi engedély) együtt érvényes.

Szenior úszás sportágban egy versenyzőnek csak egy versenyengedélye lehet.

Amennyiben a versenyengedély kiadásának nincsenek meg a feltételei, továbbá ha a versenyző valótlan adat igazolását kéri, a versenyengedély kiadását az MSZÚOSZ megtagadja, vagy a korábban kiállított versenyengedélyt visszavonja.

A versenyengedély kiállítását az MSZÚOSZ a szabályzatában megállapított díj (2021-ben 3.000.- Ft/versenyző) megfizetéséhez köti, ennek előzetese online befizetése a engedély kiállításának feltétele. 

A versenyengedély elsődlegesen elektronikus formában rendelkezésre álló adat (nyilvántartás), amelyről adott versenyző esetében elektronikus pdf formátumú dokumentum kerül kiállításra. A dokumentum elektronikus jóváhagyással rendelkezik és kizárólag a https://engedely.mszuosz.hu oldalon nyilvántartott adatokkal együtt, valamint az érvényes sportorvosi engedéllyel együtt a kiállítástól számított 1 év időtartamra érvényes.

A versenyengedélyt az amatőr sportoló (szenior úszó) kizárólag sportegyesület tagjaként kapja meg.

A versenyengedély iránti kérelmet az amatőr sportoló a sportszervezetén (egyesületén) keresztül nyújthatja be a sportszövetséghez.

A kérelem benyújtásának előfeltételei az alábbiak:

 1. Az egyesületnek tagsági viszonnyal kell rendelkeznie a szövetségnél.
 2. Az amatőr sportolónak egy MSZÚOSZ egyesületben egyesületi tagsággal és sportegyesületi tagsági könyvvel (ún kék könyvvel) kell rendelkeznie.
 3. Az engedélyt kérő sportolónak rendelkeznie kell az MSZÚOSZ-nél regisztrációval.
 4. A sportolónak szerepelnie kell a mindenkor érvényes igazolt szenior úszók nyilvántartásában (regisztrációs listában a dszk honlap alapján). (LINK)
 5. A sportolónak papír alapon (aláírással ellátott formában) kell kérnie az egyesületétől a versenyengedély megigénylését. A papír alapú kérelmet az egyesület köteles kezelni, tárolni. (engedély kérelem - LINK)
 6. A versenyengedély igénylést kizárólag egyesületi csapatvezető nyújthatja be (egyesület által megbízott személy – egyesületenként maximum 2 fő) – csak ők kapnak hozzáférést az elektronikus rendszerhez. (meghatalmazás – LINK). Egyesületi elnök regisztrálása esetén kérjük a hatályos bírósági végzés másolatát csatolni.
 7. Adott egyesületi csapatvezető (megbízott csapatvezető), csak és kizárólag a saját egyesületének regisztrált tagjait tudja kezelni az online rendszerben.

 

A versenyengedély igénylésének folyamata a következő:

 1. Előzetesen meghatalmazással rendelkező csapatvezetőnek regisztrálni kell a versenyengedély rendszerben. Egy egyesülettől maximum 2 fő regisztrálhat. A regisztrációk elfogadásáról a szövetség dönt.
 2. A csapatvezető új versenyengedély igénylést indít a felületen – minden sportolónak egyedi igénylési folyamata van.
 3. Az igénylés során meg kell adni az igénylő sportoló adatait (papír alapú kérelem alapján), továbbá elektronikus formában fel kell tölteni az alábbiakat:
  1. Sportolói igazolványkép – fénykép, (sportoló aktuális képmása jpg, bmp formátumban)
  2. Papír alapú kérelem szkennelt példánya (jpg, pdf, tif formátumban),
  3. Sportorvosi engedély dokumentuma / Sportegyesületi tagsági könyv (jpg, pdf, tif formátumban), - a tagsági könyv esetében a személyi és a sportági oldalak, valamint a sportorvosi oldal szkennelése szükséges.
 4. Az igénylést addig nem lehet a következő fázisba küldeni, amíg a fenti adatok, és dokumentumok nem kerülnek rögzítésre, feltöltésre.
 5. Amennyiben valamennyi adat rendelkezésre áll a csapatvezető „benyújtja” az igénylést.
 6. A benyújtott adatok alapján a szövetség teljes körűen ellenőrzi a kérelmet, a dokumentumokat.
 7. Amennyiben az adatok hiányosak, vagy nem megfelelők, akkor a kérelem visszautasításra kerül, melyről a csapatvezető e-mail értesítést kap, valamint nyomon követheti a rendszerben is.
 8. Amennyiben az adatok megfelelők, akkor a kérelem befogadásról a csapatvezető értesítésre kerül.
 9. A befogadott kérelmek véglegesítése a versenyengedély kérelem díjának befizetésével válik hatályossá. Addig nem kerül a versenyengedély kiállításra, amíg annak díja nincs befizetve.
 10. A díj befizetése kizárólag a rendszerben online módon bankkártyával (vagy Apple/Google pay) lehetséges. Mivel a szövetség az egyesületek részére állít ki számlát, ezért kérjük, hogy lehetőleg az egyesület nevén lévő bankkártyát használjanak.
 11. Lehetőség van egyszerre több sportoló engedély díját egyszerre befizetni.
 12. A befizetett összegről az MSZÚOSZ elektronikus számlát állít ki és küld meg a sportegyesületnek.
 13. Amennyiben megtörtént a fizetés, akkor a versenyengedély jóváhagyásra / kiállításra kerül.
 14. A versenyengedély elérhető a rendszerben, szükség szerint pdf formájában letölthető.

A versenyengedélyekkel kapcsolatban (igénylés folyamata, státusza, stb) az egyesületi csapatvezetők adnak a sportolóknak információt, felvilágosítást.

A Szövetség közvetlen sportolói megkeresésekre nem reagál.

A csapatvezetők az igényléssel, adminisztrációval kapcsolatos kérdéseiket az engedelyatmszuosz [dot] hu e-mail címre tudják küldeni. A beérkező e-mailek feldolgozása folyamatos, valamennyi csapatvezető türelmét kérjük.

A versenyengedély rendszer sikeres bevezetése a Magyar Szenior Úszók Országos Szövetségének és valamennyi tagegyesületének és sportoló tagjának közös ügye, ezért kérünk minden sportolót, csapatvezetőt, hogy türelemmel, kellő toleranciával és sportolóhoz méltón kezelje ügyintézési folyamatot is. Köszönjük!

 

MSZÚOSZ elnöksége